VERTICAL FARMING

Urban farming er metoder og steder til dyrkning, der ofte adskiller sig fra den opfattelse af fødevareproduktion, som vi kender. I stedet for at gøre brug af den landbrugsjord, der er mindre og mindre af vil mange urban farming initiativer i stedet basere sig på dyrkning indendørs, opad eller bruger faciliteter, der egentlig bruges i en hel anden sammenhæng, som fx et tag.

Disse alternative dyrkningsmetoder kræver en indgående viden om planters vækstbetingelser i forhold til hvilke muligheder, der er for input af næringsstoffer, hvilke former for plantebeskyttelse man kan bruge, og hvordan man kan aflede spildevandet fra produktionen, hvis det foregår under urbane eller periurbane forhold.

Optimeret dyrkning med vertikal produktion og kunstigt lys

Hvorvidt vi kan lykkes med alternative dyrkningsformer i urbane områder afhænger også i høj grad af, hvilke krav vi sætter til fødevarerne. Der vil være nogle produktioner, såsom insekter og bladgrønt, der er mere oplagte at producere i intensive produktioner i urban farming.

For at alternative dyrkningsmetoder i regi af urban farming kan blive relevant i en økonomisk kontekst, skal vi vide, hvordan vi optimerer dyrkningen under en række forhold, vi ikke normalvis har arbejdet med. Det gælder bl.a. kunstigt lys, hydroponisk dyrkning og vertikal drivhusproduktion.

Der eksisterer allerede forsøg og viden på området, men der er brug for endnu mere data til at etablere de rette rammer for at opskalere initiativer inden for urban farming således, at de bliver økonomisk rentabel og giver et tilstrækkeligt afkast.   

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?