SMAG OG FORBRUG

Udviklingen i vores fødevareforbrug er i stigende grad påvirket af den betydning og den værdi, forbrugerne tillægger produktet, og derfor er forbrugerpræferencer afgørende for udviklingen af urban farming. Urban farming taler på mange måder til den moderne forbruger.

Det er nogle særlige parametre, der gør, at forbrugerne sætter pris på fødevarer produceret i urbane og periurbane områder. Forskning peger på, at forbrugernes interesse har afsæt i mere eller mindre bevidste overvejelser omkring lokal produktion, nærhed, synlighed og ikke mindst bæredygtighed.

Forbrugerengagement fremmer afsætning af fødevarer

Det, at fødevarer kommer fra en bynær produktion kan bidrage posititvt til forbrugernes oplevelse af maden, og det kan overskygge andre vante parametre som ensartethed og tilgængelighed. Forståelse af, hvordan forbrugeres engagement kan forøges, kan anvendes til at fremme afsætning af fødevarer fra urban farming, hvor fx fokus på smag og forbrugernes egne muligheder for at bidrage i en lokal fødevareproduktion, uden tvivl fører til øget tilfredshed og mere velvillighed til at købe maden.

Forskning peger også på, at forbrugerens nærhed til fødevarerne kan betyde et sundere fødevarevalg og en større glæde ved at vælge sunde fødevarer. Dermed kan urban farming bidrage til en sundere kost. Derfor er det oplagt at tænke på, hvordan nye fødevareteknologier kan understøtte disse mindre produktioner, der også rent økonomisk har færre ressourcer til at sikre lang holdbarhed på produkterne og den generelle viden omkring fødevaresikkerhed.

Nye teknologier konserverer fødevarer fra bynær produktion

Her viser teknologier som fermentering og vakuumtørring sig nyttefulde, da begge metoder kan udvikle smagen i produkterne fra den urbane produktion, og begge kan også sikre mindre madspild, idet metoderne gør det muligt at overtage overskudsfrugt og -grønt fra produktioner.

Institut for Fødevarevidenskab arbejder man for at bringe videnskab og gastronomi sammen, til gavn for begge parter. Labbet arbejder for at udvide, hvad vi anser som velsmagende og tilpasse anvendelige ideer og metoder til småskalafødevareproduktion til gavn for dem, der laver mad, og dem der nyder at spise den.

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?

Igangværende projekter

Forskningsforslag og områder

 • Forsøg med forbrugeroplevelser af produkter og fødevarer fra urban farming
 • Urban farming som værktøj til opbygning af sundere kostvaner
 • Analyse af afledte aktiviteter ved Urban Farming som fx bevægelse/motion og nye fællesskaber?
 • Betydningen af geografisk oprindelse og forbrugerpræferencer i forhold til urban farming
 • Hvor stor en andel af kosten bidrager urban farming til?
 • Har urban farming betydning for konsumenternes fødevarevalg – spiser de mere grønt?
 • Hvilken betydning har urban farming for næringsstofindtag?

Det kan du bruge UF SCIENCE til

 • Belyse forbrugernes præferencer for forskellige fødevarer produceret ved urban og peri-urban farming
 • Anvende viden om forbrugerpræferencer til udvikling af urban farming
 • Belyse hvordan værdikæderne kan understøtte forbrugernes præference
 • Bidrage til regional udvikling inden for Urban Farming
 • Arbejde konkret med at udvikle opskrifter og fødevarer, der passer til forbrugerens præferencer, kompetencer, og produktionsomstændighederne
 • Beregne effekterne på madspild i forbindelse med produktion og køkkenarbejde
 • Bidrage med data og viden om, hvordan dyrkning og bidrag til at producere sin egen kost kan påvirke børns madmodighed
 • Tilberedening af velsmagende mad med insekter, og hvordan vi sænker barrierer for at prøve mad med insekter.
 • Fødevareteknologi, vakuum og fermentering for både privatforbruger og industrien