BYNÆR PRODUKTION

Urban farming drejer sig ikke kun om at dyrke fødevarer i de store byer - urban farming handler ligeså meget om at skabe sammenhæng mellem landet og byen og de områder, der findes derimellem.

Der er behov for et øget fokus på forbindelsen mellem byerne og de omgivende landbrug, og her bør vi kigge de svære vilkår, som landbruget har i byranden. I byranden, fx i forstæderne i Danmark, findes oplagte mål for etablering af alternative produktioner, hvor jordbrugene kan skabe sammenhæng mellem ressourceforbrug og genanvendelse ved fx at genbruge spildevandet fra byerne. Her kan også oprettes deciderede fabrikker og anlæg, der henter affald fra byen ind til næringsstoffer i landbruget.

Peri-urban produktion kan give liv i lokalmiljøet

Samtidig vil fødevareproduktionen være tættere på forbrugeren, og produktionen kan skabe liv i lokalmiljøerne. Vi ved allerede, at produktion i peri-urbane områder kan skabe afledte positive effekter og have indvirkning på sociale aspekter, men vi mangler stadig viden om, hvordan de peri-urbane fødevareproduktioner bedst lader sig gøre. Fx er der behov for viden om, hvordan de urbane dyrkningssystemer matcher de store konventionelle landbrugssystemer. Der ligger også store udfordringer i, at de juridiske rammer ikke understøtter etablering af bynære produktioner, og derfor er der brug for at se på forskellige forvaltningsmodeller.

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?
 

Eksempler på bynær produktion

Nuværende forskningsprojekter

Projektforslag

  • Hvilken rolle kan små by-produktionsanlæg have, når de kan komme tæt på forbrugerne og inddrage brugergrupper, som oftest ikke er omfattet af nye strømninger, fx socialt udsatte borgere?
  • Etablering og udvikling af urban farming-projekter i peri-urbane områder. Det kan fx være insekter i et by-produktionsanlæg (Kommunalt samarbejde).
  • Udpege relevante cases for anvendelse af urban farming. Herunder belyse forskellige tekniske scenarier, deres budget- og samfundsøkonomiske rentabilitet , og sammenligne til andre produktionsformer
  • Udarbejde en oversigt over udbredelsen af urban farming i Europa

Det kan du bruge UF SCIENCE til

  • Undervise, forske og rådgive inden for området ByBiodiversitet
  • Bidrage med forskning om, hvordan grønne områder kan indgå i byplanlægning
  • Yde konsulentstøtte på udviklingen af grønne byrum, hvor borgerne samskaber naturen
  • Hjælpe til udvikling af bæredygtige byer
  • Rådgive og forske i samspillet mellem grønne arealer og rensning af spildevand