CIRKULÆR ØKONOMI

Byer forbruger store mængder af vand- og fødevareressourcer. I fremtiden forventes det, at befolkningstilvækst, velstandsudvikling og klimaforandringer vil øge presset på ressourcerne betydeligt, hvorfor det er vigtigt, at byerne bliver bedre til at holde hus på de ressourcer, der kommer ind.

En styrket cirkulær økonomi er derfor afgørende for, at vi i fremtiden kan producere fødevarer, og for at vores fødevareproduktion bliver mere miljø- og klimavenlig. Her kan byerne og det bynære landbrugssystem være udgangspunktet for at optimere på de ressourcer, vi har til rådighed. Der er store miljømæssige og økonomiske potentialer i at skabe cirkulære kredsløb, der recirkulerer disse næringsstoffer.

Fit-for-purpose recirkulering mellem land og by

Ved at finde frem til de fit-for-purpose løsninger, der bruger næringsstofferne og energien fra by-affaldet på en anden måde, end det sker i dag, vil vi bidrage til en langt mere cirkulær økonomi.

Man kan lade byen blive mere cirkulær ved at etablere grønne facader og tage, der kan opsamle regnvand, rense luften og optage CO2. Det rensede regnvand kan igen integreres som en del af grønne urbane dyrkningsområder.

Der er behov for langt mere viden om recirkulering af næringsstoffer og organisk stof, herunder vurdering af risici og robusthed i agroøkosystemet i forhold til uønskede stoffer som følger med langtidsvirkningen af navnligt fosfor i nogle recirkulerede produkter.  Der kan også være yderligere behov for at belyse virkning af recirkulering på antibiotikaresistens, mikroplast i jord, og virkningen på grundvandskvalitet.

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?