Hvad er urban farming?

Ca. halvdelen af alle danskere bor i mellemstore eller store byer, og færre end 700.000 bor i deciderede landdristrikter. Det afspejler den globale urbanisering, hvor mennesker over hele verden flytter fra land og til by.

Stadig flere mennesker, fortsat mindre dyrkbart land og de samtidige klimaforandringer giver store udfordringer for vores fødevareproduktion og stiller os over for nogle problemer i forhold til fødevareproduktion, natur og miljø.

Derfor er der brug for, at vi tænker nyt og finder ud af, hvad vi gør med den danske såvel som den globale fødevareproduktion nu og i fremtiden. I KUs vidensgruppe Urban Farming SCIENCE, er det opfattelsen, at mange løsninger i fremtidens ressourceudfordringer ligger i at gentænke dele af vores fødevareproduktion, og her kan urban farming bidrage til løsningen af en række af vores problemer.

Der skal langt bedre rammer til for, at Urban Farming virkelig kan gøre en forskel. Det kræver, at myndigheder og private aktører investerer i forskningsprojekter der kan gøre os klogere på, hvordan urban farming kan bidrage til en bæredygtig udvikling med resiliente byer præget af en cirkulær økonomi.

Hvad er urban farming?

Urban farming har mange forskellige definitioner. I Urban Farming SCIENCE arbejder vi med urban farming som et begreb, der dækker initiativer, som inddrager byernes ressourcer i fødevareproduktion enten direkte eller i andet eller tredje led. Det kan være en vertikal fabrik i forstaden, der producerer insekter; et anlæg der genanvender slam og affald fra byen; en produktion i oplandet til mellemstore byer, eller noget helt fjerde.

Urban farming kan også være initiativer, hvor det primære fokus er de sociale, biodiverse og smagsmæssige aspekter af dyrkningen.  

Læs mere om de forskellige forskningsområder emner, vi arbejder med i Urban Farming SCIENCE.

Hvad producerer en urban farm?

Alt fra grøntsagsproduktion på et tag, svampe i kaffegrums, krydderurteproduktion i hydroponiske bassiner, til store anlæg/bedrifter, der genanvender affald og næringsstoffer fra spildevand og husholdningsaffald.

Hvor foregår urban farming?


I udviklede økonomier er der få eksempler på kommercielt levedygtige højværdi produktionssystemer, der eksisterer inden for eller i nærheden af byens grænser. I vesteuropæiske lande er urban farming ofte i mindre skala, der ikke som sådan indgår i den regulære fødevareproduktion. Urban Farming SCIENCE arbejder for, at principperne for urban farming kan løftes op på et plan, hvor det indgår i, bidrager til og gør en forskel for de eksisterende fødevarer, forbrugeren, økonomien og miljøet.

Helt anderledes forholder det sig med urban farming i andre dele af verden, hvor fødevarer fra urbane landbrug udgør en stor del af den daglige fødevareration for byens beboere. Læs mere om det i vores artikler om urbane fødevareinitiativer i både Danmark og globalt.

Hvem laver urban farming?


I Danmark og andre vesteuropæiske storbyer er mange urban farming initiativer på frivillig basis eller båret af non-profit initiativer. Men det kan lade sig gøre at ekspandere opfattelsen af urban farming, så det bliver relevant for virksomheder af mange typer, landbruget, politikere, myndigheder og institutioner.

Hvorfor urban farming?


Urban farming handler om at berede sig på fremtiden. Sådanne produktionssystemer vil udgøre en del af byinfrastrukturen i fremtiden. Disse virksomheder vil ikke blot skabe beskæftigelse, men også blive et vigtigt element i cirkulær økonomi.

Produktionssystemerne under Urban Farming vil muliggøre effektiv genanvendelse af vand og byaffald, give et effektiv energiforbrug og reduceret naturressourceudvinding. Det er byerne, der kommer til at bestemme, og urban farmingen er en del af løsningen på fremtidens udfordringer inden for fødevareområdet og urbanisering – her kan vi bidrage med viden inden for dyrkning, ressourcer, afsætning, markeder, sundhed og mad.

Hvordan arbejder Urban Farming SCIENCE med urban farming?

I vidensgruppen Urban Farming SCIENCE arbejder vi med urban farming som bynær produktion, der indgår i fødevare- eller biomasseproduktion i et eller flere led i processer, både direkte og i mere indirekte form. Urban farming kan også være initiativer, hvor det primære fokus er de sociale, biodiverse og smagsmæssige aspekter af dyrkningen.

Se vores ekspertliste over forskere fra Urban Farming Science.