MARKEDSMULIGHEDER FOR URBAN FARMING

En urban farming-produktion vil have gavn af en lokal afsætningsmulighed, idet urban farming spiller ind i vor dages ønsker og behov for kortere forsyningskæder. En væsentlig forudsætning for, at borgerne i byerne kan købe lokalt producerede varer er imidlertid, at der udvikles tilsvarende lokale markeder, der kan og vil afsætte varerne.

Lokal afsætning unverstøtter regional udvikling

De kortere værdikæder kan særligt være essentielle for udvikling af geografisk differentierede fødevareprodukter, hvilket også er relevant i urban farming. Lokale afsætningsmuligheder vil understøtte regional udvikling, økonomisk, socialt, kulturelt, miljømæssigt og lige nu er der behov for at udvikle infrastruktur, der kan udgøre linket mellem produktion og afsætning.

Der er brug for en mere konkret viden om, hvad der skal til for at skabe merværdi for lokale fødevarer, bl.a. gennem forbedret koordinering mellem værdikædernes forskellige led.  

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?

Projektforslag

  • Analyse af de miljø-, klima-, rekreative- og økonomiske omkostninger og fordele ved afsætning af produkter fra en bynær produktion
  • Samarbejdsprojekter mellem forskellige aktører, der kan etablere infrastruktur og afsætning, der understøtter produktioner fra urban farming og forbedre koordinering mellem værdikædernes forskellige led
  • Betydningen af geografisk oprindelse og forbrugerpræferencer i forhold til urban farming

Det kan du bruge UF SCIENCE til

  • Beregne på behovet for at udvikle infrastruktur mv. til at understøtte udbredelsen af urban farming
  • Belyse hvordan værdikæderne kan understøtte forbrugernes præference
  • Bidrage til regional udvikling inden for Urban Farming
  • Arbejde konkret med, hvilke produktioner, der vil egne sig til en lokal afsætning