GRØN BY

I en grøn by er der bæredygtige systemer og grønne områder for borgerne. Grønne dyrkede arealer og grønne naturarealer kan være med til at øge den biologiske mangfoldighed i byerne, fordi nye dyrkede arealer kan tilføre flere afgrøder, som ikke traditionelt set har været i byen tidligere og kan give et rigere dyre- og planteliv. Det gavner både miljø og klima i byen.

Grønne facader renser luften i byen

Den grønne by skal også være et svar på nogle af de vejr-, klima- og miljømæssige problemer, som byerne står over for i fremtiden, det gælder bl.a. øgede vandmængder, temperaturstigninger og luftforurening - det kan dyrkning i byen være med til at løse. Grønne facader og tage kan opsamle regnvand, rense luften og optage CO2; Opsamlet regnvand kan renses og integreres som en del af grønne dyrkningsområder.

Desuden kan byhaver udnyttes som steder for engagement, velvære og meningsskabelse, og grønne urban farming-projekter kan være med til at udvikle byer, der i højere grad tager højde for menneskelige behov.   

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?