GRØN BY

I en grøn by er der bæredygtige systemer og grønne områder for borgerne. Grønne dyrkede arealer og grønne naturarealer kan være med til at øge den biologiske mangfoldighed i byerne, fordi nye dyrkede arealer kan tilføre flere afgrøder, som ikke traditionelt set har været i byen tidligere og kan give et rigere dyre- og planteliv. Det gavner både miljø og klima i byen.

Grønne facader renser luften i byen

Den grønne by skal også være et svar på nogle af de vejr-, klima- og miljømæssige problemer, som byerne står over for i fremtiden, det gælder bl.a. øgede vandmængder, temperaturstigninger og luftforurening - det kan dyrkning i byen være med til at løse. Grønne facader og tage kan opsamle regnvand, rense luften og optage CO2; Opsamlet regnvand kan renses og integreres som en del af grønne dyrkningsområder.

Desuden kan byhaver udnyttes som steder for engagement, velvære og meningsskabelse, og grønne urban farming-projekter kan være med til at udvikle byer, der i højere grad tager højde for menneskelige behov.   

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?

Nuværende forskningsprojekter

 • Tværfagligt ph.d.-projekt om byhaver som steder for samskabelse, multisensoriske oplevelser og naturkontakt (IGN)
 • Projekt med udvikling af megacities og sponge cities i Kina/Asien med fokus på vand, næringsstoffer og recycling (PLEN)
 • Vand i Byer

Projektforslag

 • Hvad er værdien af et byrum?
 • Gør din by til en Grøn By
 • Etablering af urban farming innovationsnetværk
 • Insektproduktion som borgerinddragende aktivitet
 • Grønne tage som led i en bæredygtig by
 • Hvordan skal vi håndtere jord- og luftforurening?
 • Hvordan skal vi bruge byens vand?

Det kan du bruge UF SCIENCE til

 • Undervise, forske og rådgive inden for området ByBiodiversitet
 • Bidrage med forskning om, hvordan grønne områder kan indgå i byplanlægning
 • Yde konsulentstøtte på udviklingen af grønne byrum, hvor borgerne samskaber naturen
 • Hjælpe til udvikling af bæredygtige byer
 • Rådgive og forske i samspillet mellem grønne arealer og rensning af spildevand