Eksperter i Urban Farming – Københavns Universitet

Urban Farming SCIENCE > Eksperter i Urban Farming

Eksperter i Urban Farming

Jakob Magid

Lektor

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

jma@plen.ku.dk

 +45 35 33 34 91

 • Recirkulering af affalds- og næringsstoffer
 • Forurening og risici ifm. urban farming
 • Dyrkningssystemer indenfor urban farming

Henrik Vejre

Professor MSO
Institut for Geovidenskab og Naturressourcer

hv@ign.ku.dk

+45 35 33 18 19

 • Definitioner og teoretiske rammer for urban farming
 • Sociale aspekter ved urban farming
 • Typer af urban farming i Europe
 • Eksternaliteter forbundet med urban farming
 • Det bynære landbrug
 • Planlægning for urban farming

Jesper Sølver Schou

Lektor

Institut for Føde-vare

og Ressource

økonomi
jss@ifro.ku.dk

+45 25 14 66 76

• Efterspørgsel efter urban farming produkter
• Produktionssystemer og produktionsøkonomi
• Eksternaliteter og offentlige goder ved Urban Farming
• Teknologi og teknologispredning
• Produktionspotentialer

Susanne Gjedsted Bugel

Professor MSO

Institut for Idræt og Ernæring

shb@nexs.ku.dk
+45 35 33 24 90 

 • Human ernæring
 • Vitaminer & mineraler
 • Bæredygtig kost
 • Human intervention

Michael Bom Frøst

Lektor

Institut for Fødevare-videnskab

mbf@food.ku.dk

+45 35 33 32 07

 • Sensorik
 • Gastronomi
 • Oplevelse af mad og fødevarer
 • Design Thinking
 • Forbrugerpræferencer

 

Nanna Roos

Lektor

Institut for Idræt og Ernæring
nro@nexs.ku.dk

+45 35 33 24 97

 • Ernæring i udviklingslande
 • Mikronæringsstoffer
 • Spiselige insekter
 • Fisk