Eksperter i Urban Farming

Jakob Magid Lektor
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

jma@plen.ku.dk

 +45 35 33 34 91

 • Recirkulering af affalds- og næringsstoffer
 • Forurening og risici ifm. urban farming
 • Dyrkningssystemer inden for urban farming
Henrik Vejre Professor 
Institut for Geovidenskab og Naturressourcer 

 hv@ign.ku.dk

+45 35 33 18 19

 • Definitioner og teoretiske rammer for urban farming
 • Sociale aspekter ved urban farming
 • Typer af urban farming i Europe
 • Eksternaliteter forbundet med urban farming
 • Det bynære landbrug
 • Planlægning for urban farming
Jesper Sølver Schou Lektor og sektionsleder
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

jss@ifro.ku.dk

+45 35 33 69 01

 • Efterspørgsel efter urban farming produkter
 • Produktionssystemer og produktionsøkonomi
 • Eksternaliteter og offentlige goder ved Urban Farming
 • Teknologi og teknologispredning
 • Produktionspotentialer
Michael Bom Frøst Lektor
Institut for Fødevarevidenskab

mbf@food.ku.dk

+45 35 33 32 07

 • Sensorik
 • Gastronomi
 • Oplevelse af mad og fødevarer
 • Design Thinking
 • Forbrugerpræferencer
Kristian Holst Laursen Adjunkt
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

holst@plen.ku.dk

+45 35 33 37 28

 • Plantenæringsstoffer og fødevarekvalitet
 • Vertical farming
 • Økologisk planteproduktion
 • Urbane dyrkningssystemer
 • Gødskning og plantevækst
Rebecca Leigh Rutt Adjunkt
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

rlr@ifro.ku.dk

+45 35 32 69 84

 • Urban farming og miljømæssige rettigheder inkl. ‘food justice’
 • Urban farming og urban politisk/økonomisk økologi.
 • Aspekter ifm. adgang, offentlig deltagelse og inklusion/eksklusion