Eksperter i Urban Farming_gammel

Jakob Magid Lektor
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Recirkulering af affalds- og næringsstoffer
 • Forurening og risici ifm. urban farming
 • Dyrkningssystemer inden for urban farming

jma@plen.ku.dk

 +45 35 33 34 91

Henrik Vejre Professor 
Institut for Geovidenskab og Naturressourcer 

 

 • Definitioner og teoretiske rammer for urban farming
 • Sociale aspekter ved urban farming
 • Typer af urban farming i Europe
 • Eksternaliteter forbundet med urban farming
 • Det bynære landbrug
 • Planlægning for urban farming

hv@ign.ku.dk

+45 35 33 18 19

Jesper Sølver Schou Lektor og sektionsleder
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

 • Efterspørgsel efter urban farming produkter
 • Produktionssystemer og produktionsøkonomi
 • Eksternaliteter og offentlige goder ved Urban Farming
 • Teknologi og teknologispredning
 • Produktionspotentialer

jss@ifro.ku.dk

+45 35 33 69 01

Michael Bom Frøst Lektor
Institut for Fødevarevidenskab

 • Sensorik
 • Gastronomi
 • Oplevelse af mad og fødevarer
 • Design Thinking
 • Forbrugerpræferencer

mbf@food.ku.dk

+45 35 33 32 07

Kristian Holst Laursen Adjunkt
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

 • Plantenæringsstoffer og fødevarekvalitet
 • Vertical farming
 • Økologisk planteproduktion
 • Urbane dyrkningssystemer
 • Gødskning og plantevækst

holst@plen.ku.dk

+45 35 33 37 28

Rebecca Leigh Rutt Adjunkt
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

 • Urban farming og miljømæssige rettigheder inkl. ‘food justice’
 • Urban farming og urban politisk/økonomisk økologi.
 • Aspekter ifm. adgang, offentlig deltagelse og inklusion/eksklusion

rlr@ifro.ku.dk

+45 35 32 69 84

Dorte Bodin Dresbøll Lektor
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

 • Urbane og peri-urbane dyrkningssystemer
 • Proteinafgrøder
 • Ressourceudnyttelse
 • Samdyrkning

dbdr@plen.ku.dk

+45 35 33 34 52

Rasmus Halfdan Jørgensen Studieadjunkt
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Skovskolen

 

 • Anvendt planteøkologi
 • Skovhaver
 • Skovlandbrug
 • Agro-innovation

rhj@ign.ku.dk

+45 93 56 52 63

Christian Bugge Henriksen Adjunkt
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Bæredygtige fødevaresystemer
 • Lokal, plantebaseret fødevareproduktion
 • Fødevareskov, skovhaver og skovbrug
 • VVM og beslutningsunderstøttende systemer

cbh@plen.ku.dk

+45 35 33 35 75