Eksperter i Urban Farming – Københavns Universitet

Urban Farming SCIENCE > Eksperter i Urban Farming

Eksperter i Urban Farming

Jakob Magid

Lektor

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

jma@plen.ku.dk

 +45 35 33 34 91

 • Recirkulering af affalds- og næringsstoffer
 • Forurening og risici ifm. urban farming
 • Dyrkningssystemer inden for urban farming

Henrik Vejre

Professor MSO
Institut for Geovidenskab og Naturressourcer

hv@ign.ku.dk

+45 35 33 18 19

 • Definitioner og teoretiske rammer for urban farming
 • Sociale aspekter ved urban farming
 • Typer af urban farming i Europe
 • Eksternaliteter forbundet med urban farming
 • Det bynære landbrug
 • Planlægning for urban farming

Jesper Sølver Schou

Lektor

Institut for Fødevare

og Ressource

økonomi
jss@ifro.ku.dk

+45 25 14 66 76

 • Efterspørgsel efter urban farming produkter
 • Produktionssystemer og produktionsøkonomi
 • Eksternaliteter og offentlige goder ved Urban Farming
 • Teknologi og teknologispredning
 • Produktionspotentialer

Michael Bom Frøst

Lektor

Institut for Fødevare-videnskab

mbf@food.ku.dk

+45 35 33 32 07

 • Sensorik
 • Gastronomi
 • Oplevelse af mad og fødevarer
 • Design Thinking
 • Forbrugerpræferencer

 

Kristian Holst Laursen

Adjunkt
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
holst@plen.ku.dk
+45 35 33 37 28

 • Plantenæringsstoffer og fødevarekvalitet
 • Økologisk planteproduktion
 • Urbane dyrkningssystemer
 • Gødskning og plantevækst

Rebecca Leigh Rutt
Adjunkt
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

rlr@ifro.ku.dk
+45 35326984

 • Urban farming og miljømæssige rettigheder inkl. ‘food justice’
 • Urban farming og urban politisk/økonomisk økologi.
 • Aspekter ifm. adgang, offentlig deltagelse og inklusion/eksklusion.